Site logo
Om Dreamhouse
Fordele
Beliggenhed
Virksomheder
At være en Virtuel Virksomhed
Ledige Pladser
Billeder
Kontakt
Virksomhedsfællesskabet Dreamhouse

Dreamhouse er et erhvervshus for mindre virksomheder og iværksættere - og et sted, hvor større virksomheder kan have medarbejdere udstationeret.
Dreamhouse skaber spændingsfelter mellem kultur, kreativitet, viden og netværk på tværs af brancher, og business opdyrkes til kommercielle projekter, produkter og virksomheder.

Dreamhouse ønsker overordnet at styrke selvstændighedskulturen i Nordjylland, herunder især nyetableringen af vidensvirksomheder i Aalborg.

Samtidig kan Dreamhouse være med til at sikre en effektiv og målrettet opstart af ny virksomheder og medvirke til at udvikle, fastholde og videregive viden samt tiltrække og samarbejde med eksterne enkeltpersoner og virksomheder fra hele regionen.

Dreamhouse henvender sig primært til mennesker og virksomheder inden for områderne arkitektur, design, kunst, kultur og erhverv, it og multimedier, kommunikation, indholdsindustri samt serviceerhverv og på længere sigt internationale iværksættere.

Dreamhouse
Kjellerups Torv 1, 5.sal (niveau 6)
9000 Aalborg
Tlf. 9931 1581
jobu@aalborg.dk